Doel

Ons algemeen doel is : door samenwerking kortingen bedingen voor de aankoop van diverse goederen en diensten.
Dit betekent ook :
- Het organiseren van bijeenkomsten om informatie te verstrekken betreffende alle aspecten binnen de gehele sector, om marktkennis te delen en om eventuele synergiën te vinden door elkaar beter te leren kennen.
- Het snel en efficiënt verspreiden van informatie en inspelen op tendensen binnen de sector
- Samenwerken om onze sector een beter imago te geven
- Communicatie en overleg aangaande alles wat beweegt binnen de sector

We denken veel aan de toekomst, want het is daar dat we de rest van ons leven zullen doorbrengen.
Het Antwerps Transportforum wil op een collegiale en onafhankelijke manier vervoerders samenbrengen, en door samen te werken gezamenlijke sectorale belangen verdedigen.
We willen voor de leden van het AT een kwalitatief overleg plegen, en daar op een integere manier voordelen uit trachten te halen.
Het AT staat open voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen, zowel op administratief gebied als op technologisch gebied, en wil haar leden daarover informeren.
Door een goede communicatie onder de leden kan het AT een meerwaarde betekenen voor alle belanghebbenden.

Missie


Visie

Als we terugkijken in het verleden, zijn dingen vaak heel anders gelopen dan we jaren eerder hadden gedacht.
Als we dát nu van tevoren hadden geweten...
Het Antwerps Transportforum wil trachten een duidelijk beeld te scheppen van wat er op onze sector afkomt, en wil daarop anticiperen door de leden te informeren.
We zoeken samen naar het gat in de markt, en willen trachten om inspirerend te werken, en ons door inventiviteit en weloverwogen overleg te onderscheiden van anderen.