Over het Antwerps Transportforum

Elk transportbedrijf en/of aanverwante logistieke bedrijven gelegen in het geografisch omschreven grondgebied, kan een afgevaardigde als lid aanstellen. Het aanmelden als lid betekent niet dat aan alle acties dient deelgenomen te worden. Voor elk aanbod dat wij onderhandelen kan er telkens afzonderlijk beslist worden om al dan niet toe te treden, elk bedrijf kan dus telkens opnieuw beslissen er al dan niet gebruik van te maken. Er wordt geen lidgeld gevraagd, toetreden houdt ook geen enkele verplichting in, eigenlijk kan je er als bedrijf alleen maar voordeel uit halen. Hoe meer deelnemers er zijn, hoe groter de voordelen zullen zijn waarvan ook de kleinere bedrijven kunnen meegenieten. U bespaart dus niet alleen tijd uit door niet zelf met elke leverancier te moeten onderhandelen, u verkrijgt automatisch ook grotere voordelen doordat het volume van de aankoop groter is. Enkel wanneer er ingetekend wordt op een actie ben je als bedrijf natuurlijk verplicht de afspraak tegenover de leverancier na te komen. De opvolging en de uitvoering van de bekomen voordelen gebeurt telkens door de leverancier zelf die ook rechtstreeks factureert aan elk bedrijf afzonderlijk. Je blijft dus alle controle behouden. Momenteel zijn er ongeveer 170 bedrijven lid van A.T.